Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Δ.ΔΡΑΜΑΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

Πέμπτη, 24 Αυγούστου 2023
image_print