1

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Δ.ΔΡΑΜΑΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΙΟΥΝΙΟΥ 2023