ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ( ΜΑΝΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ) ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019