Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΜΑΝΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ) ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2020
image_print