Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 (ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ)

Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020
image_print