Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών σύμφωνα με το υπ΄αρ. 20960/6-6-2024 Υ.Σ.

Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2024
image_print