Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων ειδικών υπαλλήλων σύμφωνα με το υπ΄αρ. 21653/11-6-2024 Υ.Σ.

Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2024
image_print