Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων.Πρόσκληση σε συνέδριο του προϊσταμένου της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτισμού

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2022
image_print