Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων σύμφωνα με το υπ΄αρίθμ. 1351/26-3-2024 Υ.Σ.

Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2024
image_print