Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων(συμμετοχή υπαλλήλου σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του ινστιτούτου επιμόρφωσης)

Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2023
image_print