Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων(συμπληρωματική απόφαση ανάληψης σύμφωνα με την υπ΄αρίθμ.699 ΑΑΥ)

Τετάρτη, 24 Μαΐου 2023
image_print