Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΔΡΟΣΟΥ ΜΑΡΙΑ) ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2020
image_print