Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ( ΜΑΝΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ) ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021
image_print