Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 (ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ)

Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020
image_print