Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Οδοποιϊα Μυλοποτάμου – Μοναστηρακίου- Καλού Αγρού – Νικοτσάρα.Πολυετής δαπάνη ποσού 22.239,45€ στο έτος 2023.

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023
image_print