1

Ολοκλήρωση έργου κτιρίου Πνευματικού -Πολιτιστικού Κέντρου στην ΔΚ Ξηροποτάμου