Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Ορισμός αναπληρωτή προϊστάμενου του Τμήματος Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών και Ελέγχου Κατασκευών της Δ/νσης Δόμησης

Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2020
image_print