1

Ορισμός αναπληρωτή προϊστάμενου του Τμήματος Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών και Ελέγχου Κατασκευών της Δ/νσης Δόμησης