Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Ορισμός αναπληρωτή προϊστάμενου του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021
image_print