Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Ορισμός αναπληρωτή προϊστάμενου του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021
image_print