Αυτ. Τμ. Υποστήριξης

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ-3η ΘΗΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2023

Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2021
image_print