Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Ορισμός χρήστη στην εφαρμογή παρακολούθησης των πειθαρχικών υποθέσεων «e-Peitharxika» της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Τρίτη, 12 Ιουλίου 2022
image_print