Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Ορισμός διακεκομμένων ωρών καθημερινής εργασίας για υπαλλήλους του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας, της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Πέμπτη, 15 Νοέμβριος 2018
image_print