Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2023
image_print