Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Επιχείρησης ΄Υδρευσης – Αποχέτευσης Δράμας (ΔΕΥΑΔ)

Παρασκευή, 14 Σεπτέμβριος 2018
image_print