Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δράμας (ΔΕΥΑΔ)» και επιλογή Περιβαλλοντικού ή Κοινωνικού Φορέα που εκπρόσωπός του θα συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο

Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2019
image_print