Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δράμας με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης» (Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.)

Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2019
image_print