1

Ορισμός δικηγόρου για Νομική Κάλυψη του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας.