Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Ορισμός δημοτικού συμβούλου ως μέλους τριμελούς επιτροπής για την εκκαθάριση των αρχείων του Δήμου Δράμας

Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020
image_print