Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους, καθώς και συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ 270/1981, για τη διεξαγωγή δημοπρασιών εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου, για το έτος 2021.

Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2020
image_print