Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Ορισμός ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας»

Δευτέρα, 27 Μαρ 2017
image_print