Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Ορισμός Εκπροσώπων για τη συγκρότηση επιτροπής προβληματισμού και επεξεργασίας των θεμάτων που σχετίζονται με την τουριστική ανάπτυξη

Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2021
image_print