1

Ορισμός Εκπροσώπων για τη συγκρότηση επιτροπής προβληματισμού και επεξεργασίας των θεμάτων που σχετίζονται με την τουριστική ανάπτυξη