Ορισμός εκπροσώπων στις Γενικές Συνελεύσεις της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε.