Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην επιτροπή της παρ. 12 του άρθρου 9 του Ν. 4039/2012

Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018
image_print