Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων & Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Δράμας με το ακρωνύμιο «ΔΡΑΣΗ»

Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2019
image_print