Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ορισμός εκπροσώπου στα Σχολικά Συμβούλια αρμοδικότητας της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Δράμας

Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017
image_print