Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης (Κοιν.Σ.Π.Ε.)

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024
image_print