Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΧΡΗΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΥΛΙΚΟΥ.

Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019
image_print