Οικονομική Επιτροπή

Ορισμός Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών (τακτικά και αναπληρωματικά) για το έτος 2019.

Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019
image_print