Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Ορισμός επιτροπών διπλωματικών & πτυχιακών εξετάσεων ΔΩΔ Ιουνίου 2018 και καταβολή αποζημίωσης των μελών των επιτροπών.

Πέμπτη, 14 Ιούνιος 2018
image_print