Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Ορισμός Επόπτη του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας στο Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΚΣΗΔΕ)

Τετάρτη, 12 Μαΐου 2021
image_print