Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ COVID-19 ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2021
image_print