Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Ορισμός υπαλλήλου για έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής για το ΝΠΔΔ Δήμου Δράμας

Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2016
image_print