Γραφείο Δημάρχου

ορισμός υπαλλήλου του Δήμου Δράμας για την υποβολή αντιρρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182/τ. Α/2010 σε συνεργασία με το ΣΥΑΔΧ

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2019
image_print