Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Ορισμός υπαλλήλου του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας ως υπεύθυνου παραλαβής- χρήσης ηλεκτρονικών κωδικών και διαχειριστή τραπεζικών συναλλαγών στο νέο πρόγραμμα (web banking) της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δράμας

Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2021
image_print