1

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ