Γραφείο Δημάρχου

Ορισμός υπηρεσιακών προϊσταμένων /Ορισμός πολιτικά υπευθύνου/Ορισμός συντονιστή Έργου / για τον Δήμο Δράμας για τη συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ και τις ΠΕΔ για την υλοποίηση Επιχειρησιακού Προγράμματος με Κωδ. ΟΠΣ 5014063

Πέμπτη, 12 Ιούλιος 2018
image_print