Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου

Ορισμός Εισηγήτριας Εκκαθάρισης Δαπανών για την κατάρτιση εντολών πληρωμής που αφορά το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – (e-ΠΔΕ) — ΤΕΒΑ

Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021
image_print