Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης ακινήτων (άρθρο 186 Ν 3463/2006) για το έτος 2017

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017
image_print